Bygg från grunden

Oavsett om det handlar om att bygga ett hus, lägga asfalt på en motorväg eller att göra en tillbyggnad i form av en veranda så måste man börja från grunden. Inget bygge är nämligen hållbart sett över tid om man fuskat med grund- och markarbetet och för att förklara vad det här innebär så kan vi börja med att beskriva hur markarbeten ser ut. Vi kan – för att göra det –vända oss till den stad där markarbeten är vanligast förekommande och det handlar här om den stad i Sverige där man bygger som allra mest – naturligtvis handlar det här om Stockholm.

Först och främst så kan vi säga att samtliga former av markarbeten ser olika ut beroende på vad som ska göras och i vilken omfattning. Ett bygge av en veranda hemma hos en privatperson och det markarbete som krävs för detta blir naturligtvis mindre krävande än det markarbete som ägt rum vid byggnationen av nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

Det som dock är gemensamt mellan dessa är själva syftet; vid varje byggnation krävs det att det marken är rak, slät och där man således kan placera det man byggt på – utan risk att det sätter sig eller rasar ihop i framtiden.

Maskinuthyrning krävs för markarbeten

De företag i Stockholm som – utöver entreprenörer inom markarbeten – tjänar på alla dessa nybyggnationer är de som hyr ut maskiner. Det krävs nämligen väldigt många maskiner då man ska exempelvis schackta, gräva, platta till och för att exempelvis borra. Det som gör markarbeten lite speciellt är att marken - av naturliga skäl – inte ser likadan ut beroende på vart man planerar att genomföra en byggnation. Ser man till Stockholm och områden i- och kring staden så är de geologiska förutsättningarna väldigt annorlunda. I vissa områden kan därför ett markarbete innebära att man gräver och schaktar, medan man i andra områden måste spränga för att nå de mål man har.

Det här gäller både för större byggen och i vissa fall även för privatpersoner. Det är därför av väldigt stor vikt att man – speciellt som privatperson – verkligen ser till att den geologiska undersökningen sker så noggrant som möjligt. Sprängning kostar nämligen betydligt mer pengar och här ska man även veta att det kan komma att vara nödvändigt – trots att en geologisk undersökning genomförts innan.

Om du exempelvis ska bygga ett fristående uterum på din tomt så kan det under jorden ändå komma att ligga stora stenar, rötter eller annat som man måste spränga bort då vanliga grävmaskiner inte klarar av jobbet. Markarbeten och priser för dessa kan alltså pendla rent prismässigt och det är därför svårt att ge ett pris och sedan hålla sig till detta för ett företag verksamt i branschen.

9 Aug 2017