Brunnsborrning med teknik och expertis

Att borra ett hål anses inte alls som någon större prestation. Att borra hål för energi eller vatten är däremot en helt annan femma. Då vill du inte ens se en amatör på två kilometers avstånd.

Att borra hål är en teknikgren. Att borra hål är också en materialgren. Att borra hål kräver avancerade och tunga maskiner. Att borra hål kräver kunskaper om geologi. Sammantaget ger detta ett arbetsområde där man som kund är mer än angelägen om rätt kompetens hos den man valt att anlita.

När det gäller brunnsborrning i Värmland handlar det oftast om två huvudområden arbetsmässigt. Dels borrar man för vatten och dels borrar man för energi. Det är inte något som bör förvåna någon för alla är vi beroende av dessa två. Vatten till dryck och till hushållet. Energi till uppvärmning av bostaden. I annan skala gäller detta givetvis också företag och offentliga inrättningar.

Ett projekt som startar med ett möte

Både när det gäller vatten och bergvärme behöver arbetet starta med en geologisk undersökning. När bergvärme ska installeras behöver man borra ner till grundvattnet och det duger inte att prova gång på gång. Liknande gäller förstås då du ska borra för eget vatten.

När du borrar för energi behövs det också en del arbete i den aktuella fastigheten. Vad du behöver är med andra ord ett företag som kan hantera alla delar av det projekt som en installation av bergvärme innebär. Vanligen hanterar en borrfirma också andra typer av luftvärmepumpar så de är användbara bekantskaper generellt.

24 Mar 2021