Brandskyddsmålning i fastigheter

Om du har bärande konstruktioner av stål eller trä i en lokal, gör du klokt i att applicera brandskyddsmålning. Tiden för utrymning och släckning förlängs.

Du äger ett företag med fabriks-, lager- och kontorslokaler som har bärande konstruktioner i såväl trä som stål. I tillverkningen arbetar ni med lättantändliga ämnen. Arbetet sker visserligen med stor försiktighet, men det finns alltid en risk att olyckan är framme. Skulle en allvarlig brand uppstå, innebär det en katastrof för företaget och dig personligen.

Från en kollega i branschen har du hört att brandskyddsmålning är en metod att både förhindra brand och ge tid för släckning. Att brandskyddsmåla är inget för en lekman. Du vet inget om hur färgerna skall blandas och appliceras. Du bestämmer dig därför att kontakta ett företag som har know-how, men som också kan visa upp referensobjekt.

Förslag till brandskyddsmålning

Du får besök av en brandingenjör med specialinriktning på brandskyddsmålning. Ni går tillsammans igenom företagets samtliga lokaler. Brandskyddsmålning av stål gör att stålet kan stå emot en längre tid. Stål är känsligt för värme. Applicering på stål kan göras antingen genom att man målar direkt, eller isolerar man med brandskyddsmålade skivor. På träkonstruktioner gör brandskyddsmålning att träet förkolas utan att antändas.

Vid en brand expanderar eller sväller brandskyddsfärg. Ett lager av skum bildas och därmed skyddas det målade materialet. Flödet av värme till underliggande material dämpas. För att fungera måste man se till att färgen har utrymme att svälla. Brandskyddsmålning har till uppgift att förlänga brandförloppet så att brandförsvar och räddningspersonal hinner komma till undsättning. Hör av dig till detta företag om brandskyddsmålning: brandskyddsmålning.net

7 Sep 2022