Bidra till en cirkulär ekonomi genom att sälja lastpall

En lastpall kan användas många gånger. Att låta den gå till förbränning är ett slöseri med resurser. Bättre är då att sälja vidare den för återanvändning.

Många företag tar emot material och råvaror på lastpallar. Att packa material på lastpallar för transporter är helt enkelt väldigt vanligt. Lastpallarna är utformade enligt en standard med väldefinierade regler för olika typer av pallar. Det ger en smidig hantering eftersom truckar och pallställ matchar lastpallarnas mått.

Den vanligaste typen av lastpall i Sverige är EUR-pallen. Dessa är kvalitetssäkrade och accepterade för transporter både inom och utom landet. B-pallar har samma mått som EUR-pallar men har inte samma kvalitetssäkring. Sen finns det halvpallar och kvartspallar som är av mindre storlek. Till systemet hör också pallkragar som placeras som väggar runt en pall för att stabilisera godset.

Du kan sälja din lastpall till ett företag som renoverar sådana

För företag som inte bara tar emot material på lastpallar, utan även levererar ut färdiga produkter på dessa, blir hanteringen extra smidig. Andra företag har kanske inte samma möjligheter. Risken är att lastpallarna blir ståendes stapelvis utanför byggnaden. Detta är inte bara ett slöseri på resurser utan även en direkt brandfara.

Lastpallar kan förvisso lämnas till återvinning eller förbränning. Ett bättre val är däremot att sälja dem för återanvändning. Det finns företag som är inriktade på att köpa lastpallar, renovera vid behov och sälja vidare. Det rekommenderas verkligen att man låter sina lastpallar ingå i ett sådant system istället för att inte låta dem komma till nytta. Sälj din lastpall via denna hemsida: www.säljalastpall.se

16 Jun 2022