Bergvärme – det modernaste och effektivaste sättet att värma upp ett hus

Sedan värmepumparnas intåg på marknaden har sätten att värma upp våra hus revolutionerats. Över hela landet byts oljepannor och abonnemang på direktel ut på löpande band och ersätts av luft-, sjövatten, jord- eller bergvärmepumpar. I nybyggda hus är lösningen standard. Vanligen använder man en värmepump som för över värmen till ett vattenburet värmesystem med radiatorer och varmvattenberedare, men det finns också värmepumpar som för in varmluft i huset. Dessa är i regel mindre effektiva och förmår bara värma upp en våning eller en del av ett hus.

Den allra effektivaste typen av värmepump är bergvärmepumpen. Bergvärme är dyrt att installera, men det är också det mest effektiva sättet att värma upp ett hus och det har vanligen betalat sig redan inom ett par år. Undersökningar visar att bergvärme kan ta ner ett hus värmekostnader per år med så mycket som 80%.

Hur fungerar bergvärme?

När man installerar bergvärme borrar en installatör ett djupt hål rakt ner i marken och ner i berggrunden. Denna bergvärmebrunn eller energibrunn kan vara över hundra meter djup. Det är dyrt att borra en energibrunn, exakt hur dyrt det blir beror på hur långt det är ner till berggrunden. Den del av brunnen som inte går i berget måste nämligen isoleras ordentligt, vilket kostar.

När brunnen är borrad leds en kollektorslinga ner som fångar upp den värme som finns lagrad i berget. Värmen leds till bergvärmepumpen som finns installerad i huset, och överförs där med hjälp av kompressorer och värmeväxlare till husets värmesystem. Eftersom temperaturen nere i berget ligger på en jämn nivå året om är bergvärme ett pålitligt och stabilt sätt att värma upp huset.

Förutsättningar för bergvärme

De enda förutsättningarna för att du framgångsrikt ska kunna installera bergvärme på din tomt är egentligen att det finns berggrund tillgänglig under den. Hur pass bra förutsättningar du har för bergvärme på din tomt kan du se genom att besöka Sveriges Geologiska Undersökning, SGU:s, hemsida. De har en kartgenerator med vars hjälp du kan se berggrundens utbredning över hela Sverige.

Du kan också kontakta en firma som jobbar med borrning och installation av värmepumpar. En lokal firma vet säkert precis hur det ser ut i ditt område och vilka av dina grannar som har bergvärme installerat och hur det fungerar.

Mindre effektivt i Malmö och södra Sverige

För den som vill värma upp sitt hus med värmepumpar i Malmö eller någon annanstans i södra Sverige, är dock bergvärme inte det bästa alternativet, på grund av att det mesta av berggrunden är porös, sandig och helt enkelt inte lämpar sig att borra i. I Malmö är andra typer av värmepumpar att föredra, som exempelvis luft/vattenvärmepump, jordvärmepump eller sjövattenpump. Men i övriga Sverige är bergvärme det oöverträffade valet av värmepump.

Läs mer: https://www.värmepumparmalmö.nu.

3 Dec 2018