Beredning och underhåll av mark

Hur förbereder man inför en byggnation och vad ska man tänka på? Kan man själva utföra markarbeten eller vilka företag kan man ta hjälp av? Och vad innebär egentligen markarbeten?

När man ska bygga någon typ av nybyggnation, som ett hus, väg, bro eller liknande, så är det oerhört viktigt att man inte slarvar med det som byggnationen ska stå på. Det vill säga marken. För att få ett beständigt och fungerande resultat så behöver grundläggningen göras ordentligt och anpassas efter byggnationen och marken den ska fästas i. Är det sand, lera, jord, grus eller berg så är det olika tekniker, djup och fästen som ska till för att byggnationen ska stå stabilt. Sedan ska även hänsyn tas till storleken och tyngden av byggnationen, samt hur utsatt läget är. Men det är inte enbart när något nytt byggs som det är viktigt att grunden är rätt. Med tiden kan markarbetet behöva ses över, speciellt när det gäller dräneringen. Det gäller såväl vid byggnader som vid vägar. Exempelvis löv, jord, grus, rötter, lera och skräp, kan täppa till dräneringen och göra att en ny dränering behöver anläggas. Men även sättningar i marken på grund av vind, vatten, kyla eller ändringar i omgivningen, kan göra att större anläggningsinsatser behöver göras för att inte byggnationen ska skadas.

Utföra själv eller ta hjälp

Markarbeten innebär korrigering i marken för någon typ av anläggning som en byggnation men även för planteringar. Med det i tankarna finns det många typer av markarbeten som man kan utföra själv, med eller utan större kunskap. Men om man ska göra en större befintlig byggnation, som att exempelvis bygga en väg eller en villa, så är det oerhört viktigt att man vet hur man gör detta på rätt sätt. Därför är det många som väljer att anlita ett företag vid dessa projekt.

Hur man gör

Beredning av mark kan innebära att man skapar avrinning, så inte vatten blir stående vid regn eller snösmältning, genom dränering av något slag. Det innebär även att skapa en bra möjlighet för fästning av byggnation, så det blir stabilt och bestående. Hårdgörande av ytor är en annan del av anläggning, som också förvisso sker vid grundläggning, men som även kan vara till nytta vid anläggning av gator och vägar, samt exempelvis vid stensättningar för gångar, uteplatser och torg. Allt detta kallas för markarbeten och är nödvändiga innan byggnation och anläggning.

11 Jun 2020