Behöver du laga din villa?

Som ju de flesta vet – i synnerhet en villaägare – känner ju till att ett villatak ska hålla så tätt som det bara går. Det får inte finnas någon svag punkt på tak, eftersom taket är den del av villan som utsätts för mesta vädret och vinden. Den slags plåt som man av tradition används till taket är den slags plåt som kallas korrugerad plåt. Använder man plåt på taket är det efter att först ha lagt en ordentlig läkt ovanpå takstolarna och takreglarna. De som lägger sitt tak med tegelpannor hakar fast varje tegelpanna för sig på taket i en ställning gjord för dem. Ett plåttak spikar man fast i själva läkten. Om man bara lämnar plåten på det sättet, ger man spikhålen en grogrund för vatten och fukt att tränga in direkt i läkten.

Falsade plåtar med skydd för spikar

De nya plåtarna som man lägger på tak, är falsade på så sätt att den delen som man spikar fast i läkten, skyddas av ett hölje av plåt. Man lägger således plåtarna omlott på taket för att inte vattnet eller fukten ska nå själva läkten. Man bygger in den känsliga delen av plåten och på så sätt ser till att inte plåten har någon svag del där vatten eller fukten kan leta sig in i villans takkonstruktion. Man kan även både lägga ett papptak under plåten för att säkerställa isoleringen av undertaket, eller så kan man även lägga en plåt under plåten. Man kan vidare förzinka plåten så att den håller bättre mot vatten och fukt. Man kan blanda stål i plåten för en längre hållbarhet.

Plåt är både lätt och formbart

Andra fördelar med plåt är att den är både lätt och tynger inte på takstolarna eller takkonstruktionen. Den är också formbar och duger som bäst till stuprör, häng- och takrännor. Man kan även anvädna plåten till balkar, tätningar och täta hål, eller glipor i villans konstruktion. Bäst är det att anlita en professionell plåtslagare som känner till plåtens egenskaper och är duktig på att både få plåten att svetsas samman och tätas med resten av plåttaket, eller vad det nu är man vill använda plåten till. Plåten är också lätt att måla i valfri kulör. Den har en lättanvänd yta som gör att nederbörd och smuts lätt faller av ytan. Passar man på att rengöra plåten ofta, ser man till att den håller under längre tid. Om du vill anlita en professionell plåtslagare, som arbetar i Täby, kan du läsa mer på: http://www.plåtslagaretäby.se.

6 Dec 2018