Behöver din förening en fastighetsförvaltare?

En bostadsrättsförening är inget som bara fungerar av sig självt. Särskilt tidskrävande är det om det är en stor förening med många medlemmar och därmed många saker som behöver göras. Oavsett om det är en trappstädning som ska anlitas, eller en balkong som ska byggas, behövs någon som sköter det administrativa och koordinerar uppgifterna. De flesta föreningar kan behöva en fastighetsförvaltare – men inte alla. 

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Exakt hur en arbetsdag ser ut för en fastighetsförvaltare varierar, främst beroende på fastighet men också ansvarsområde samt kompetens. Ett par exempel på arbetsuppgifter som en fastighetsförvaltare har är som följer:

  • Ekonomiskt ansvar

Det här innefattar då allt från lån och redovisning till föreningens löpande bokföring. Ett alternativ kan vara att fastighetsförvaltaren anlitar/anställer en redovisningkonsult eller revisor som arbetar med föreningens ekonomi, och sköter kontakten med denne.

  • Underhåll

En fastighetsförvaltare kan hjälpa till med att utföra, och att planera inför, underhåll och upprustningar av föreningens gemensamma utrymmen. Det kan till exempel handla om en hiss, förråd, garage, gård eller ett trapphus. Därtill kan föreningen även få hjälp med planering och utförande av reparationer.

  • Kontroll

En fastighet behöver regelbundna kontroller av olika slag. En förvaltare kan hjälpa till med att planera inför dessa samt se till att de blir utförda.

  • Kontakt

Föreningen kan få hjälp med kontakt med myndigheter, kommunen och driftspersonal.

Att välja rätt fastighetsförvaltare

Det är vanligt bland lite större fastighetsbolag att man har sin egen avdelning med förvaltare. Det här är dock inte alltid särskilt lätt för mindre företag, varför många då väljer att anlita en fastighetsförvaltare. En förvaltare kan arbeta för flera föreningar samtidigt utan att det behöver bli några problem. En fastighetsförvaltare som har alltför mycket att göra bör man dock kanske undvika att anlita. Risken finns att någon förening i dennes arbete faller bakom – och kanske blir det din förening. Något annat att ta hänsyn till är bolaget som förvaltaren kommer ifrån. Försök att hitta någon som kommer från ett företag med gott rykte. Som fastighetsförvaltare är det viktigt att känna till och hålla sig à jour med regeländringar som kontinuerligt görs i branschen och lagen. 

Vad kostar det?

Priserna skiljer sig åt mycket. Inte bara beroende på vem man anlitar – även om det är en faktor givetvis – utan beroende på hur många lägenheter det finns och vilka uppgifter förvaltaren väntas få på sitt bord. Hittar er förening en duktig fastighetsförvaltare kan det finnas pengar att spara. Viktigt är att förvaltaren har ett gott nätverk och är duktig på att förhandla om avtal. 

17 Apr 2018