Att vara stenrik

Man kan tycka att de är grå och tråkiga; hårda och osköna. Men de är faktiskt allt annat än tråkiga. Variationsrikedomen är enorm och de har funnits på vår jord längre än människorna.

Vad är det som det handlar om egentligen? Jo, stenar såklart. Ordet sten är ett slentrianmässigt samlingsnamn på det som som egentligen är så mycket mer. Vad är då sten? Per definition är det en partikel av en bergart med en särskild storlek. Stenar är större än grus, men mindre än block. En enorm klump av en bergart kallas istället för berg. Visste du att ett stort, stadigt berg faktiskt kan ha vandrat jorden runt?

Det geologiska kretsloppet

När man ser ett berg är det lätt hänt att man tänker att det där har alltid stått där, att berg är eviga. Det är både rätt och fel. Ett berg, som då egentligen är en stor klump av bergart, har påverkats genom tiderna. Under oöverskådlig tid har de utsattas för geologiska processer och därigenom förändrats. De har alltid varit en del av det geologiska kretsloppet. Djupt nere i jordskorpan finns magma. När magman kommer upp till jordytan blir det till lava som när det stelnar blir magmatiska bergarter. Med värme, tryck och kemiska förändringar ändras det till metamorfa bergarter. Av erosion och rörelser kan dessa brytas ned och bli till en sedimentär bergart långt ned i havets djup. Sedan kan de sjunka till jordens inre och åter bli till magma. Sten och bergarter är alltså stenrika på geologisk erfarenhet. Ganska fantastiskt för ett gammalt, grått berg.

Sten i trädgården

Vill man njuta av det fantastiska, geologiska materialet sten på nära håll så kan man använda det i sin trädgård. Till exempel som golvet på en uteplats. Eller kanske en stenmur eller en vacker stentrappa. Bygga ramen till en rabatt eller ha dem som kantsten intill gräsmattan. Börjar man bygga något i sten så är det svårt att sluta. Man får ofta mersmak och med tanke på att det finns så oändligt många varianter är det inte konstigt att det är svårt att sluta. Inspirationen sinar liksom inte. Stora stenar, små stenar, runda eller kantiga stenar. Det finns till och med rektangulära eller pentagoner, kalksten eller ölandssten, grus och stenblock med mera. Det är bara att börja! Vill man ha hjälp så kan man kontakta dem som är proffs. Kanske behövs en stenläggare i Karlstad? Snart är trädgården aldrig sig lik – men däremot stenrik.

15 Oct 2020