Att laga en putsfasad

Har du en putsfasad är en fasadrenovering knappast ett arbete som gemene man kan göra själv. För att en fasadrenovering ska gå rätt till bör man anlita en firma med erfarenhet och kompetens. Att renoveringen utförs på ett bra sätt är till gagn för såväl dig som husägare som för allmännyttan. Bor du väldigt avlägset på landsbygden kanske det är mest för dig själv, men bor du i till exempel Stockholm i en tätbebodd närförort kan det kännas mer angeläget.

Mindre skador, som ofta orsakas av frostsprängningar, kan dock repareras på egen hand. Genom att själv reparera mindre sprickor kan du undvika att de sprids och att du behöver anlita en entreprenör för en komplett (och ofta kostsam) fasadrenovering.

Ta bort den lösa putsen

Använd en murarhammare och knacka försiktigt med skaftet på området runt sprickan. Lyssna efter knackningar som låter ihåliga. När du har identifierat det skadade området genom att lyssna på knackningarna tar du bort putsen – alltså överallt där det låter ihåligt vid knackning.

Putsborttagningen görs med kraftiga slag med murarhammaren. För att lättare kunna ta hand om allt avfall är det bra att lägga en spånskiva eller liknande på marken innan du börjar slå med hammaren.

För att rengöra området tar du en torr borste och börjar borsta. När du har torrborstat doppar du borsten i vatten och borstar igen. Detta så att dammet försvinner eller binds. Om inte detta görs finns en risk att grovputsen inte fäster riktigt på ytan sedan.

Laga skadan

Att laga skadan kan beskrivas i sex steg:

  1. Blanda grovputs till utstockning. Cement, murarsand, putsbruk och vatten utgör blandningen.
  2. Applicera bruket. Kasta i små klickar tills hela området har täckts.
  3. Skrapa bort bruk som sticker ut. Bruket ska inte jämnas till helt, utan ytan ska fortfarande vara grov.
  4. Slutputsa (dagen efter). Gör ett finare putsbruk över grovputsen när den har satt sig.
  5. För t.ex. en putsbräda i skumgummi i cirklar över bruket tills det blir slätt.
  6. Ta bort det sista. Använd en större pensel eller en mjuk borste för att ta bort lösa korn.

Om skadorna blivit för stora

Om skadorna blivit för stora kan en komplett fasadrenovering behövas. Det här är inget som bör göras på egen hand i de allra flesta fall, utan det krävs både erfarenhet och goda förkunskaper för att arbetet ska bli bra.

Du som bor i Stockholm eller annan större stad kan enkelt hitta en firma som gör jobbet. Söker du på ”fasadrenovering Stockholm” i valfri sökmotor på nätet får du fram flera träffar. Du kan klicka dig runt hos firmorna välja den som tilltalar dig bäst. Tänk på att alltid ta referenser och se tidigare jobb de utfört. I sökexemplet ovan byter du självfallet ut ”Stockholm” mot din stad. Läs mer om fasadrenovering här.

12 Sep 2017