Att borra en egen brunn

Specialister på att borra brunnar, var hittar man dem? Tänker du borra en helt egen brunn och behöver någon som kan utföra jobbet professionellt, anlita då en certifierad entreprenör.

För att borra en brunn på din fastighet bör du anlita en certifierad och erfaren entreprenör. Det krävs riktigt maffiga och stora maskiner med borr som kan gå ner till rätt djup. En entreprenör som ofta borrar på djupet efter dricksvatten lär sig olika områden och marker och deras förutsättningar. Det gäller att borra lagom djupt när du borrar för dricksvatten. Som privatperson med egen brunn är du själv ansvarig för din vattenkvalitet och du är skyldig att kontrollera vattnet med jämna mellanrum. Den entreprenör som borrar din brunn borrar ner till berget för att komma åt det bästa vattnet som sipprar i sprickorna där nere. I samband med att de borrar gör de givetvis mätningar av din vattenkvalitet.

Förutsättningar för brunnsborrning

På de allra flesta fastigheter och marker är det möjligt att borra en egen brunn, det är bara olika svårt. Beroende på vilken typ av mark fastigheten ligger på kan det vara olika svårt att borra och det kan behöva borras olika djupt. Inledningsvis ser entreprenören över fastigheten för att finna den mest lämpliga platsen att borra på. Då tar de hänsyn till markförhållanden men också avstånd till byggnader på tomten och så vidare. Förutom bergborrade brunnar finns lösningar som filterbrunnar, grävda brunnar och så kallade rörspetsbrunnar. Det säkraste och absolut vanligaste idag är dock bergborrad brunn och det finns ett flertal certifierade entreprenörer som utför denna typ av borrningar utifrån gällande svenska regler och de riktlinjer för brunnsborrning som kallas SGU.

Att utföra en bergbrunnsborrning

För att kunna borra i berggrunden behövs riktigt kraftiga maskiner och vanligtvis handlar det om sänkhammarutrustning som både innebär att maskinen slår, det vill säga hamrar och roterar, vilket sker med hjälp av tryckluft. Att borra en brunn i berget sker i två olika steg. I steg ett går man ner genom alla jordlager och där borras cementrör ner cirka två meter i berget och gjuts fast. Steg två är därefter att borra till dess att man finner vattnet som flödar in i brunnen. Foderrören, som de nedborrade cementrören kallas, bör finnas minst sex meter under jordytan. Detta för att komma ner på ett djup så det är mindre risk för föroreningar från markytan. Dessa föroreningar kan annars komma in i dricksvattnet. 

4 Nov 2020