Att anlita en firma för fastighetsskötsel i Stockholm

Fastighetsskötsel är något man sällan kan göra själv om man bor i en bostadsrätt. Visserligen kan medlemmarna själva sköta stora delar av skötseln om det är en mindre förening och en mindre fastighet, men i Stockholm tenderar föreningarna att vara stora. Då brukar det bli läge att leja ut fastighetsskötseln istället för att göra det själv.

Det här bör firman erbjuda

Det ligger i ditt intresse att firman erbjuder ett komplett utbud av tjänster relaterade till fastighetsskötsel. Om inte kan du behöva två olika firmor för att få allt jobb gjort, vilket både kostar mer pengar och energi. Satsa istället på att hitta en firma som kan göra (nästan) allt.

  • Allmän tillsyn och skötsel. Den huvudsakliga uppgiften bör vara för firman att sköta tillsyn och underhåll av föreningens husbyggnader. Hos vissa firmor ingår även teknisk rådgivning och mediakontroll, vilket innebär att du även får siffror på medlemmarnas förbrukning vad gäller till exempel värme, el, vatten och sophämtning. Ofta kan firmorna också sköta samordningen av övriga leverantörer och underentreprenörer så att så lite arbete som möjligt hamnar på medlemmarnas bord.
  • Markskötsel. För en komplett fastighetsskötsel måste även marken tas om hand. Stockholm kan få väldigt mycket snö vissa vintrar och då är det viktigt att vinterväghållningen sköts ordentligt. På övriga årstider bör gräsmattor, rabatter och annat som hör trädgårdsskötsel till tas om hand. Att anlita en firma för det här är ett bra alternativ.
  • Serviceanmälningar. Många firmor som sköter fastighetsskötsel åtar sig också att ta emot serviceanmälningar. Det här sker ofta då på en överenskommen telefontid dit till exempel bostadsrättsinnehavare kan ringa för att få ett problem åtgärdat. Firman bör då ha goda rutiner för att dokumentera klagomålen och vidta rätt åtgärder. Vidare bör du få rapporter över problem och åtgärder på regelbunden basis.
  • Underhåll och reparationer. Många firmor väljer att erbjuda underhåll och reparationer som uppkommer i fastigheten. Det kan till exempel handla om problem inom VVS, lås eller bygg som behöver åtgärdas.
  • Målning. Ofta blir en stor del av fastighetsskötseln målning. Det behövs göras både invändigt och utvändigt och omfattar många olika delar av fastighetens byggnader. Till exempel kan det vara fönster, fasader lokaler, lägenheter, övriga allmänna utrymmen och trapphus som behöver målas. Det här är ett arbete som tar lång tid och som bör övertas av någon som har kompetens och erfarenhet.

    Lycka till med att hitta en firma för fastighetsskötsel i Stockholm!
3 Nov 2017