Anpassa huset efter tomten

För många är det en dröm att kunna bygga ett eget hus efter egna önskemål. Idag finns det en mängd olika alternativ för hur man kan bygga på ett sätt som passar familjen och tomtens läge.

Vid byggnationen av ett hus är det två olika faktorer som spelar in gällande valet av husets modell. Man bör förstås välja en modell som passar in på de behov och önskemål man har gällande planlösning och storlek. Men man bör även välja ett hus som fungerar och samverkar med tomtens beskaffenhet och områdets utformning.

Ska man bygga ett fritidshus så bör det vara i ett område där andra fritidshus finns. Och samma gäller vid byggnationen av ett större permanentboende. Det kan även vara en viss stil som passar bäst för området. Som timmerhus i fjällen eller nättare trähus med stora glaspartier längs med kusten.

En utmaning att anta

Det finns en del tomter som är mer utmanande att bygga på än andra. Tomter som består av synlig berggrund eller strandtomter som består av sand och inte ligger så högt över havsnivån är två av dessa. Det är även utmanande att bygga ett hus på en tomt som har en stor lutning. Men eftersom det finns så många tomter med den beskaffenheten så finns det en slags modell av hus som heter suterränghus. Ett hus där man går in på första våningen åt ena hållet och andra våningen åt det andra hållet. Den typen av hus finns i många utformningar.

23 Mar 2021