Markarbeten Stockholm

Sida 3

Så renoverar du om ett rum från tak till golv

23 jun 2018

Många av oss kan tycka att det är roligt, rent av avkopplande att renovera och göra en del hemma själv. Vet man vad man gör kan det vara tillfredsställande att se att det blir fint hemma. Det blir definitivt billigare också om man bara vet hur man kan göra för att det ska bli så snyggt som möjligt. Det viktiga här, om det nu inte är så att man är väldigt van vid renoveringar på egen hand, är inte att det går snabbt. Låt det i stället ta sin tid – ha inte bråttom. Var hellre långsam och noggrann, än att ha bråttom och stressa dig fram till ett snabbt resultat. Dessutom är det så med renoveringar, att det är arbetet som inte syns, som är det allra viktigaste, det vill säga underarbetet är bra mycket viktigare än resten. Vi antar här att du vill renovera ett rum, från golv till tak och går igenom de viktiga skeden steg för steg.

1. Riva ut tapet, spackla och slipa väggen

Det är ju underarbetet som är det viktigaste och det är ju det du börjar med. Vissa snickare, även de professionella, struntar i att riva ut tapeterna och spacklar direkt ovanpå den gamla tapeten, vilket är helt förkastligt. Den som bryr sig om sin hemmamiljö, river ut allt det gamla först. Att bara spackla ovanpå den gamla tapeten innebär att du bygger in allt gammalt damm och smuts. Dessutom blir det en tjock yta som bildas efter år av att man endast tapetserar ovanpå de gamla tapeterna. Så riv den gamla tapeten och se till att spackla över alla fogar i gipsväggen, betongväggen eller vad det nu är för vägg som du har. 

2. Riva ut golv

När du är färdig med rivningen av den gamla tapeten, kan du sedan ge dig på golvet, om du vill renovera det. Här tänker vi på samma sätt som med den gamla tapeten. Visserligen finns det de hantverkare som enbart lägger det nya golvet ovanpå det gamla golvet. Om det gamla golvet inte innehåller en massa springor i fogarna, kan du behålla den, men det är mycket viktigt att rengöra den om du inte vill riva ut det gamla golvet. Det tar både längre tid och tar mer av din energi att riva ut ett gammal golv än vad det krävs att riva ut tapet.

3. Måla om taket

När du har rivit ut både tapet och golv, kan du rengöra taket med målarrengöring. Använd en roller som du doppar i rengöringsmedel och vatten. Låt torka. Sedan kan du lägga ett skyddande underlag på golvet när du börjar måla om taket.

4. Tapetsera väggarna och måla dörrlister och fönsterlister  

Passa på att måla dörr- och fönsterlister innan du tapetserar. I så fall behöver du inte tejpa dem med skyddstejp. Spackla och slipa väggen när målarfärgen i taket har torkat. När det är klart är det dags att tapetsera väggen. Skär bort överflödig tapet. När du kommer till hörn skär du tapeten så att du kommer åt i hörnet med tapeten. Skär bort överflödig tapet. När du sedan tapetserar nästa våd, börjar du längst in i hörnet.

5. Lägga om golv och lägga på golvlister

När du har tapetserat färdigt väggarna, lägger du golvet. Antingen lägger du en plastmatta eller en linoleummatta. Vill du lägga ett trägolv kan du lägga ett klickgolv som är bland det lättaste golvet du kan lägga på egen hand.

Vill du hellre leja en snickare till renoveringen?

Att renovera ett helt rum är väldigt svårt såvida du inte är en professionell hantverkare. Är du inte helt säker på att det blir perfekt, är det bättre att anlita en professionellt snickare. De är inte svår att få tag i, om du bor i någon av storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Välj gärna en snickare som arbetar nära din bostad. Bor du i Täby, Bromma eller Lidingö i Stockholm har du ett 50-tal att välja mellan. Googla snickare Täby så får du tag i någon som arbetar där du bor. Kom ihåg att arbetsinsatsen kan du dra av, men inte resorna till och från bostaden, därför vinner du på att anlita en lokal snickare för renoveringen.

Fler funktioner med moderna fönster

18 jun 2018

När det kommer till nya fönster finns det numera många och genomgripande förändringar av fönstrens funktioner. Fönster är ju inte bara till att ge en husfasad dess utseende och design. De är till för att vi ska kunna få en bra vy och utsikt inifrång och formar designen inomhus. Ljuset som vi får in via våra fönster är livsviktigt och vi tenderar att skaffa oss allt större fönster. Vi har blivit alltmer medvetna om att vi behöver solens ljus och över ljusets inverkan på vårt psyke och välbefinnande. Det är därför riktigt intressant att följa den utveckling som våra fönster genomgår. Här tar vi upp de viktigaste förändringar som vi ser i utvecklingen av fönster.

1. (Nästan) självtvättande fönster

Dessa så gott som "självtvättande" fönster har en utsida som är behandlad med titanoxid. Det gör så att ytan har en tunn hinna som gör det svårt för smutsen att fastna på fönstret. När det sedan regnar, regnar smutsen bort med regnet. Det gör så att vi inte behöver tvätta våra fönster lika ofta som förut. De torkar också snabbare än andra fönster vilket gör att de inte blir lika randiga som andra fönster

2. Energifönster

Det finns fönster med särskild funktion som sparar uppvärmningskostnader. Dessa fönster har mellanfönster och ädelgas i mellanrummet. Det isolerar fönster och kan sänka energikostnaderna. Dessa energifönster ser till att dagsljuset kommer in genom fönstren men värmen återgår tillbaka in i rummet. Då är det ett fönsters U-värde som man ska ta reda på fär att kunna mäta hur mycket energi dessa fönster kan spara. Ju lägre U-värde desto bättre energifönster.

3. Inbrottssäkra fönster

Du har säkert sett butiksfönster som inte är splittrade trots att de har råkat ut för yttre påverkan. Då har de skador men har inte splittrats i små bitar. De är inbrottsskyddande fönster som gör det omöjligt att ta sig in via fönstret.

4. Skottsäkra fönster

Det finns skottsäkra fönster, eller okrossbara glas som har en nanobehandlad polykarbonatskiva fästa på fönsterglasens utsida. De är 300 gånger starkare än vanliga fönsterglas.

5. Vridfönster som sparar utrymme

Man kan installera fönster som inte behöver öppnas utåt eller inåt, utan som öppnas genom att vrider dem i nästan 360 grader. Det sparar utrymme när man behöver öppna fönster men inte vill flytta på allt som är nära fönstret. Man behöver inte flytta på gardiner utan kan på enkelt sätt tvätta fönster.

Det är mögel och så påverkar det din bostad

12 jun 2018

Mögel är svamp som finns naturligt i jorden och i naturen. Där hör den hemma, inte hemma i våra hus. Mögel är ett samlingsnamn på alla möjliga sorters mögelsvampar och bakterier. De kan visa sig på lite olika sätt just för att de består av lite olika sorters svampar och bakterier. De kan visa sig som små, svarta prickar, eller som svart smuts i vägghörn, eller som svart smuts på fönsterbågar. Ibland luktar möglet som unken jord eller som en fuktig källare. Ibland luktar den inte alls. Vi kan heller inte alltid lita på våra egna luktsinnen, eftersom det är en stor risk att man vänjer sig vid en unken, fuktig lukt hemma och inte känner längre vad det är som luktar i ens hem. Vissa människor regarear på möglet och kanske går huvudvärk och astma, men inte alla gör det. Det är därför så svårt för en lekman att hitta mögel. Då är det bäst att anltia en saneringsfirma som kommer och besiktigar ens hus och i så fall kan hitta möglet och åtgärda det.

Därför ska du inte ge dig på mögel själv

Mögel växer som bäst i fuktig omgivning. Precis som annan bakterie, krävs det vissa omständigheter för att bakterierna ska kunna föröka sig. och det kräver en gynnsam miljö, särskilt fuktig omgivning. Fukten skadar det byggmaterial som ett hus är byggt av, på samma sätt angriper mögel husets material och kan åstadkomma stora skador. Mögel sprider sig med hjälp av svampsporer och sprids på samma sätt som en nysning, den virvlar runt i luften och kan hamna på nya ställen. Finns det då en gynnsam miljö där den hamnar kan den växa till sig där i stället. Det är därför man inte ska ge sig på mögel på egen hand. Man kan nämligen inte borsta eller slipa bort mögelsporer. Det måste saneras med rengöringsmedel som tar död på bakterierna och mögelsporerna.

Anlita saneringsfirma i Stockholm

Anlita en saneringsfirma som har mögel som sin specialitet i Stockholm. Det finns en hel del hus som riskerar att bli angripna i Stockholm. Hus som är konstruerade på fel sätt, som till exempel suterränghus, riskerar att angripas av vatten- eller fuktskador, vilket säger sig självt med tanke på suterränghusens konstruktion; att ha ett övre plan på en högre höjd och sedan följa höjden ner till ett längre plan. Då rinner ju vattnet från höjden, det vill säga det övre planet, ner till det lägre planet. Det lägre planet riskerar ju verkligen att drabbas av fuktskador. Det är ju nästan lika säkert som att brev kommer fram med posten.

Så vet du om du behöver dränera huset

5 jun 2018

Har du målarfärg som lätt släpper från fasaden? Känner du att din källare har en distinkt lukt av fukt? Tycker du att källaren känns fuktig tidigt på morgnar och sent på kvällarna? Då kan det vara dags att göra ett dränage på ditt hus. Att dränera hus är ett effektivt sätt att motverka fukt i huset. Om du har en husgrund, krypgrund, torpargrund eller källare som känns fuktig är det också dags att dränera det för att få bort skadlig fukt. Är det så att du har en källare som känns mycket fuktig kan du även lägga in en fuktspärr, men om du vet att det är mer än 20 år sedan någon gjorde en dränering kring ditt hus, bör du definitivt göra en dränering för att leda bort vatten från huset.

Så går ett dräneringsarbete till

Det första man gör är att gräva runt huset. Det gäller att inte komma åt med grävskopan och skada husgrunden. För det krävs att man har erfarenhet av grävskopa och hur man gräver på ett skonsamt sätt. När väl grävningen är klar, lägger man en geotextil duk – en fiberduk som hindrar hela dräneringen att täppas igen och som fungerar underlag för dräneringsrören. Då gäller det att lägga rören på rätt sätt och i rätt vinkel. Om man lägger rören i fel vinkel kan man i värsta fall leda vattnet in till huset, i stället för tvärtom. 

Efter att du grävt lägger man dräneringsrör

Efter att dräneringsrören har lagts täcker man över med grus, makadam och jord. Till sist är det bäst om man lägger singelgrus eller marksten någon meter närmast husgrunden som för bort och förhindrar vattenintrång. Sedan är det bra att plantera växter som suger upp vatten när huset, men inte alltför nära. En eller två meter från husgrunden är bäst med enbart sten eller grus.

Med ROT-avdrag får du ner kostnaderna

Som kund kan man uppleva att dränering är kostsamt, men ska man jämföra med att drabbas av fuktskador, är dräneringen en liten kostnad. Med ROT-avdraget kan man få ner arbetskostnaden med som mest 30 procent. Med tanke på det är det mycket viktigt vilket dräneringsföretag som du väljer. Det brukar kosta mellan 1.000 och 1.600 kronor per kvadratmeter som ska dräneras. Har du ett hus som är 150 kvadratmeter, och där väggen är ungefär 15 meter blir det ungefär 60 löpmeter som ska dräneras.

I Stockholm finns flera att välja mellan

Bor man i Stockholm finns de flesta hantverkare här. Det är i huvudstaden som behovet av renoveringar är som störst. Inte så konstigt, Stockholm är den största staden i landet och har flest hus som kräver renoveringar. Här finns också de största bostadsrättsföreningar som kräver renoveringar av sina fastigheter. Här finns företagen som utför dräneringar i Stockholm och mycket annat.

Huset blir aldrig stadigare än sin grund

23 maj 2018

Är ni ett företag som arbetar med husbyggen? Arbetar du som byggherre och ansvarar för nybyggnationer? Då vet du att grundarbetet är bland det viktigaste för hållbarheten av nybyggnationerna. De hus som vem som helst egentligen bygger blir aldrig bättre eller stadigare än de grunder som de står på. Därför är markarbetet bland det viktigaste när det kommer till husbyggen. Utan ett gediget grundarbete riskerar vilka hus som helst att falla ihop, dock är ju riskerna större ju större husen är. Så, ska man till att bygga höghus är det lika viktigt att gräva neråt som att bygga uppåt. Och det vet vilket företag som helst som arbetar med markarbeten och förberedelser inför husbyggen.

Behövs många fler bostadsbyggen i Stockholm

Stockholm växer så det knakar. Det sägs att en busslast om dagen kommer till Stockholm, vilket verkligen gör att utmaningarna att få bostäder till alla fortsätter utmanas för flera år framåt. Och det byggs också därför många fler bostäder, även om det inte är tillräckligt. De flesta byggföretag vill helst bygga nya lyxiga lägenheter, men faktum är att vi behöver både nya, dyra och lyxiga lägenheter men också billigare lägenheter som de med lägre inkomster kan ha råd att hyra. VI behäver inte bara stora höghus, utan radhus, små villor och större fastigheter. Vi behöver mycket av det mesta när det kommer till fastigheter och bostäder.

Varför inte anlita ett företag som känner till Stockjolm utan och innan och som har god lokalkännedom? Anlita ett företag som har lång erfarenhet och som kan vara en partner när det kommer till nybyggnationer och som kan göra bedömningar om mark, jord och sant och allt slags underlag när det kommer till att bygga grunder.

Anlita någon som kan göra rätt avvägningar

Anlita ett företag med många olika kompetenser. Ett företag som både kan spränga, schakta, grävning och som även kan göra bedömningar när det kommer till kulturkänsliga byggnader, som det finns många av i Stockholm. Då kan du rådfråga ett schaktningsföretag som kan ge råd hur man ska gå vidare och vilka åtgärder som är rimliga med tanke på omgivningen. Många gånger är det till exempel bättre att spräcka klippor eller stenar som är i vägen för vägarbete, eller byggarbeten. En spräckning åstadkommer egentligen samma sak som en sprängning men är mycket mer begränsad, kontrollerad och åstadkommer inte lika mycket vibrationer som en regelrätt sprängning. Det är i sådana fall som man måste ha med ett erfaret företag att göra som kan göra bedömningar över situationer där man väger de olika åtgärderna mot varandra och kan välja det som passar bäst för situationen. Läs mer om markarbeten i Stockholm på: http://www.markarbetenstockholm.nu.

Handla arbetskläder online – eller inte?

11 maj 2018

En E-handel som ökar år från år speglar önskemålet hos konsumenterna att kunna beställa online och därmed slippa gå till butiken för att handla. Fördelarna är många med att handla online med ett bredare utbud, pressade priser och leverans till dörren. Men de fysiska butikerna har fortfarande riktigt stora fördelar. Det går att se på arbetskläder som ett exempel. 

En hantverkare i Stockholm köper årligen in byxor, jackor osv. Det planeras i god tid och kan därmed köpas online. Inte minst om man vet storlek och antal. Ska exempelvis en arbetsbyxa från Blåkläder köpas in kan man snabbt jämföra priser hos ett par återförsäljare, beställa och ha produkterna hemma inom några dagar. Här har alltså E-handeln en stor fördel mot de fysiska butikerna gällande prisjämförelse och beställning. 

Hur löser man kläder till ny personal?

Men vad gör de när en ny personal blir anställd och ska ha arbetskläder? Ett alternativ är att ha hemma ett par byxor av varje storlek så att de anställda kan prova ut vad som passar innan man beställer via E-handeln. Men det är knappast en långsiktig lösning. Överlag är det viktigt att arbetskläderna sitter riktigt bra och att då prova sig fram är viktigt. För att hitta kläderna som passar bäst är ett besök i en fysisk butik att föredra. Detta nästan oavsett vilket märke eller vilka arbetskläder som önskas. 

Är det just hantverkare i Stockholm har de en mängd olika återförsäljare att välja mellan. Bland dessa finns företag som primärt vänder sig till privatkunder och har arbetskläder till ”hemmafixaren” samt företag som enbart har högsta kvalité och service samt vänder sig mot företag inom vissa specifika branscher. En fördel med den fysiska butiken är helt enkelt att man lättare kan prova ut de plagg som passar bäst. Den andra stora fördelen är servicen och tidsaspekten. 

Så hittar du arbetskläder i Stockholm

Som nämnts fungerar det smidigt att beställa via E-handel om man har tid på sig. Men när arbetskläderna behövs så fort som möjligt är det inte ett alternativ. Att då svänga in till närmaste återförsäljare blir betydligt bättre. Har företaget ett konto hos återförsäljaren kan hantverkarna handla utan att behöva ha med mer än sitt eget ID-kort. Därmed skickas en enda slutfaktura varje månad vilket även skapar en enklare fakturahantering trots många små inköp. 

Det hantverkarna framförallt uppskattar med de fysiska butikerna är även den service man kan få. När man handlar via en E-handel är det nästan alltid upp till kunden att leta upp produkterna och avgöra vad som behöver köpas in. I en fysisk butik kan man istället få service, personlig hjälp och råd. De har spetskompetens inom sitt område och kan därmed rekommendera olika plagg helt beroende på vad hantverkare arbetar med och kräver gällande kvalité och utseende. 

Det bästa är ofta en kombination. I detta fall, när företaget ligger i Stockholm, finns mängder av återförsäljare att välja på i närheten. Dessutom finns mängder av E-butiker som gärna tar emot beställningar. Den ena vägen kanske inte är bättre än den andra – de fyller däremot helt olika funktioner.  

Byt till en miljövänlig värmekälla

3 maj 2018

Vilken värmekälla har du just nu? Är det den mest ekonomiska, eller önskar du en mer kostnadseffektiv värmekälla? Andra aspekter på värmekällor när man har hus, är om de är miljövänliga. Det är verkligen något som alla husägare bör titta på och vikta mot kostnaden av värmen. Med solpaneler har man möjlighet att både producera sin egen värme, liksom elförsörjning. På senaste år har man fått ner kostnaderna för nya solpaneler. Den energi som de alstrar kan tas till vara till till exempel en luftvärmepump. 

Varför inte utnyttja en gratis värmekälla?

Att veta att man utnyttjar den kraft som solen ger är tillfredsställande då man vet att man inte är med och bidrar till att göra fel avtryck på miljön. Solenergin är inget som kostar. Den finns där, även när man inte ser den. Det är en enorm energikälla och att inte utnyttja den då det sker på ett miljövänligt sätt är bara dumt.

Så går en installation av en värmepump till

Man behöver få hjälp av en certifierad VVS-montör för det bästa resultatet. En luftvärmepump bör installeras inne i huset, där den kan göra störst nytta. Bäst är i det rum som är störst i huset, på det sättet kan värmen spridas till resten av huset. Placera den i huset på så sätt att så få väggar och hinder finns som skulle kunna hindra värmen att spridas. En annan del av värmepumpen placeras sedan utomhus, en bit ovanför marken. Det är nämligen viktigt att luft kommer in i pumpen.

Ett rör förbinder inom- och utomhusdelen av värmepumpen, genom väggen. Man ansluter en kabel till båda enheterna så att de kan kommunicera med varandra. Sedan görs en vakuumsugning för att det inte ska läcka mellan dem. Efter det kan man sätta igång luftvärmepumpen. Är det något som inte fungerar bör du ta kontakt med ett VVS-företag. 

Känner du inte till något VVS-företag på rak arm, kan du alltid googla VVS Lund, om det nu är i Lund, Malmö eller andra delar i Skåne som du råkar bo i. Annars skriver du in det ortsnamnet där du bor. Då bör du få flera olika förslag på VVS-företag som du kan ta kontakt med och be om offert och referenser. fråga om de arbetar med luftvärmepump och om de arbetar med miljövänliga produkter och metoder. Kontrollera att de har f-skattsedel då du sannolikt vill kunna göra ROT-avdrag av arbete som de utför för dig. En f-skattsedel krävs om man ska kunna göra ROT-avdrag. Lycka till!

Så är det att arbeta som städare

24 apr 2018

Känner man att man är skoltrött och inte har lust att plugga mer än nödvändigt kan man ta ett break och jobba. Det finns inte så många arbeten som inte kräver minst gymnasieutbildning, förutom om man är beredd att arbeta med något praktiskt som städare, till exempel. Med tanke på att det inte krävs någon särskild utbildning för att arbeta med städjobb, är det relativt bra betalt. De flesta som arbetar med något städjobb har mellan 18.000 och 22.000 kronor i månaden innan skatt. Det är inte något fysiskt tungt arbete, utan man håller igång hela dagen. Gillar man att arbeta med stora ytor, och inte vill arbeta med hemstädning kan man välja att städa på ett företag som till exempel har lagerlokaler, bibliotek, affärer, restauranger eller med kontorsstädning som sina arbetsplatser.

Städa inomhus

Väljer man ett städjobb som ska utföras inomhus, kan man till exempel köra en sopmaskin. Då går den på egen motor och man håller i den och styr den medan den suger i sig damm och skräp. Arbetar man till exempel i ena affär, kan man behöva städa gångar mellan frysdiskar och hyllar med matvaror. Man kan komma att behöva torka av diskar och rengöra glas, till exempel vid en charkdisk. Man kan behövs rengöra personalens utrymmen, och städa toaletter. Man kanske ska rengöra kassorna och tvätta fönster regelbundet. Städar du på hotell, kan du komma att behöva bädda sängar, rengöra toaletter, rengöra hotellrummen, lägga in nya handdukar och fylla på toalettartiklar. Du kanske rengöra hotellköken och matsalarna. Då torkar du rent alla bord och stolar. Dammsuger matsalsgolvet och tar med mopp på golvet. Du kanske kör med en sopmaskin i de lågna korridorerna som hotellen brukar ha. Då kanske du manövrerar en mindre sopmaskin som du kan styra manuellt.

Städa utomhus

Många städare arbetar även utomhus. Du har sett dem säkert hundra gånger; de går klädda i trafikvästar och kör sopmaskiner. Då sopar de upp löv och skräp längs gatorna. De ser till att vägbanorna sandas på vintern för att fotgängare inte ska halka omkull och bryta armar och ben. De håller sedan samma gångvägar rena från sand, och ser till att allt det som de har sandat innan kommer bort. Sedan kan man plocka bort skräp som folk slänger till höger och vänster. Man får vara mycket utomhus och göra många praktiska arbeten. På somrarna får man köra klippmaskin som klipper ner gräset och  se till att alla gröna ytor inte växer igen av maskrosor och gräs. Det är ett arbete då du får vistas mycekt utomhus och göra lite allt möjligt. Du kan lyssna på din favoritmusik medan du kör sopmaskinerna, eller gräsklippmaskinerna. Du ser resultat av ditt arbete på en gång och kan känna dig nöjd med ditt arbete när du går hem för dagen. 

Behöver din förening en fastighetsförvaltare?

17 apr 2018

En bostadsrättsförening är inget som bara fungerar av sig självt. Särskilt tidskrävande är det om det är en stor förening med många medlemmar och därmed många saker som behöver göras. Oavsett om det är en trappstädning som ska anlitas, eller en balkong som ska byggas, behövs någon som sköter det administrativa och koordinerar uppgifterna. De flesta föreningar kan behöva en fastighetsförvaltare – men inte alla. 

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Exakt hur en arbetsdag ser ut för en fastighetsförvaltare varierar, främst beroende på fastighet men också ansvarsområde samt kompetens. Ett par exempel på arbetsuppgifter som en fastighetsförvaltare har är som följer:

  • Ekonomiskt ansvar

Det här innefattar då allt från lån och redovisning till föreningens löpande bokföring. Ett alternativ kan vara att fastighetsförvaltaren anlitar/anställer en redovisningkonsult eller revisor som arbetar med föreningens ekonomi, och sköter kontakten med denne.

  • Underhåll

En fastighetsförvaltare kan hjälpa till med att utföra, och att planera inför, underhåll och upprustningar av föreningens gemensamma utrymmen. Det kan till exempel handla om en hiss, förråd, garage, gård eller ett trapphus. Därtill kan föreningen även få hjälp med planering och utförande av reparationer.

  • Kontroll

En fastighet behöver regelbundna kontroller av olika slag. En förvaltare kan hjälpa till med att planera inför dessa samt se till att de blir utförda.

  • Kontakt

Föreningen kan få hjälp med kontakt med myndigheter, kommunen och driftspersonal.

Att välja rätt fastighetsförvaltare

Det är vanligt bland lite större fastighetsbolag att man har sin egen avdelning med förvaltare. Det här är dock inte alltid särskilt lätt för mindre företag, varför många då väljer att anlita en fastighetsförvaltare. En förvaltare kan arbeta för flera föreningar samtidigt utan att det behöver bli några problem. En fastighetsförvaltare som har alltför mycket att göra bör man dock kanske undvika att anlita. Risken finns att någon förening i dennes arbete faller bakom – och kanske blir det din förening. Något annat att ta hänsyn till är bolaget som förvaltaren kommer ifrån. Försök att hitta någon som kommer från ett företag med gott rykte. Som fastighetsförvaltare är det viktigt att känna till och hålla sig à jour med regeländringar som kontinuerligt görs i branschen och lagen. 

Vad kostar det?

Priserna skiljer sig åt mycket. Inte bara beroende på vem man anlitar – även om det är en faktor givetvis – utan beroende på hur många lägenheter det finns och vilka uppgifter förvaltaren väntas få på sitt bord. Hittar er förening en duktig fastighetsförvaltare kan det finnas pengar att spara. Viktigt är att förvaltaren har ett gott nätverk och är duktig på att förhandla om avtal. 

Vad gör en markentreprenad?

5 apr 2018

De exakta tjänsterna som till exempel en markentreprenad i Stockholm erbjuder varierar givetvis en del. Det som en markentreprenad erbjuder i Stockholm kanske inte finns i tjänsteutbudet hos en annan markentreprenad i Kiruna. Dock finns det ett par grundläggande tjänster som de allra flesta markentreprenader har gemensamt. Många erbjuder nästan allt inom markjobb – det kan handla om allt som rör grundarbeten, schakt, rörläggning och slutlig finslipning.

Terrassering

Terrassering är nödvändigt att göra när till exempel större allmänna vägar ska byggas. Det man gör är att marken där den kommande vägen ska byggas schaktas alternativt fylls igen, så att underlaget blir jämnt. I arbetet med större vägar flyttar man också en hel del massor längs väglinjen. Ju jämnare terrassering som markentreprenaden gör – desto mjukare blir övergången till överbyggnaden (till exempel en väg). Det här tjänar man sedan på, eftersom mindre material krävs och en hög bärighet ges.

Viktigt vid terrassering är att den görs självdränerande. Det här gör man helt enkelt genom att ge den en utformning så att vattnet rinner av. Därtill är diken viktiga för dränering av vägkroppens väta, samt ytvatten från mark som omgiver vägen och dikena. Är jorden blöt har den betydligt lägre hållfasthet än om den är fuktig. En bra terrassering ger jorden optimal fuktighet.

Dränering

Det är vanligt att man som markentreprenad erbjuder dränering. Tjänsten har blivit särskilt populär sedan rotavdraget infördes, inte minst i Stockholm med kranskommuner där avdraget används som allra flitigast. Det är dock givetvis inte bara i Stockholm man behöver dränering – utan tjänsten behövs över i princip hela landet.

Dock går det att göra mycket av arbetet själv, vilket bidrar till den stora effekt som rotavdraget haft på tjänster likt dessa. Det är kanske inte något man alltid måste anlita en markentreprenad för – men ett billigare pris gör valet att anlita hjälp enkelt för många. 

Trädgård

Många markentreprenader arbetar med anläggning av trädgårdar runtom i hela landet. Exakt vad man gör i trädgården kan skilja sig lite åt. De flesta gör det grövre arbetet, så som att lägga plattor och stenar, men det finns också entreprenader som göra lite mer detaljerade arbeten än så. En markentreprenad i Stockholm vi tittar på erbjuder exempelvis också tjänsten att plantera.

Har man redan grunderna till en trädgård kan en markentreprenad anlitas om man till exempel vill ha en damm i trädgården. De kan också ofta hjälpa till med stenläggning eller plattläggning som nämnt ovan. Även stödmurar är något man kan anlita de flesta markentreprenader för att få hjälp med.

Attefallshusets olika stilar

28 mar 2018

När Attefallshuset, efter bostadsministern Stefan Attefall, kom år 2014 blev det genast mycket lättare att bygga till ett gästhus på tomten utan att behöva krångla med bygglov och annat. Om man inte vill bygga det själv, finns det också flera firmor som specialiserat på modulhus som enkelt sätts ihop på plats. Det återstår bara för en själv att bestämma hur det ska se ut. Här nedan kommer några förslag på hur huset kan se ut. 

Det traditionella

Varför inte göra en röd, liten stuga med vita knutar? Stilen har funnits i Sverige i åtminstone 300 år och det borde inte vara alltför svårt att få den att passa in i omgivningen för det mesta. Den här stilen passar särskilt om man gillar det mer idylliska och enkla. Huset passar perfekt in i de flesta villaområden, särskilt om man själv har ett rött hus. Det kan dessutom matchas med utsirade trappräcken med mera. 

Det moderna huset

En annan variant är en vit eller grå minivilla med slät fasad. Stora fönster på ena väggen och sparsam utebelysning. Helt enkelt det minimalistiska och sparsamma som blivit så populärt inom inredning och annat. Den här stilen passar bra i nyare bostadsområden, men det kan också bli en skön kontrast mot ett riktigt gammalt bostadshus. Det fina med den ganska sparsmakade fasaden är också att omgivningen framträder ännu tydligare och man kan gärna placera den nära någon skog eller sjö av den anledningen. 

Glashuset

En annan variant är att klä hela huset med glaspaneler och ha den som festlokal eller extra vardagsrum. En sådan byggnad gör sig helt enastående vid havet eller någon annan spännande utsikt, då man kan njuta av vyerna medan man umgås. Nackdelen med glas är att det är svårare att hålla huset i en jämn temperatur och det kan bli både väldigt kallt och väldigt varmt. Denna typ av hus är därför inte särskilt lämplig att använda som bostadshus, använd då den hellre som en fristående inglasad altan eller finrum. 

Altan eller takterrass

Ett sätt att få attefallshuset att verka större är att lägga till en altan eller takterrass. Med hjälp av de relativt enkla tilläggen kommer byggnaden att kännas större och det kommer förhoppningsvis att bli många trevliga sommarkvällar när man kan sitta utomhus att njuta. Altanen och takterrassen kan egentligen kombineras med alla möjliga typer av hus, men just med det moderna huset kan det se extra elegant ut. Tänk på att takterrassen kräver ett platt tak för att det ska bli trevligt att gå omkring däruppe. Läs mer om Attefallshus på: attefallsverket.se.

Så bygger du en stödjande mur

16 mar 2018

Bor du på en tomt som har olika nivåskillnader? Det är ju inte alla tomter som är helt plana. Dessutom kan tomter med olika nivåskillnader skapa en trevlig struktur åt huset och tomten. Ibland kan man vilja ta tillvara de olika nivåskillnaderna och skapa till exempel en infart till sitt garage, eller blomsterbäddar. Ibland vill man bygga en uteplats och vill då ha plana ytor för uteplatsen. Då kan man behöva bygga en stödjande mur kring den plana ytan. Hur gör man det då? Här följer en enkel beskrivning på hur du kan göra det själv.

God planering behövs

Det första du givetvis måste göra är att planera var du vill ha den plana ytan. När det är gjort, börjar du med att gräva ut den plats där du tänker dig stödmuren, samt den plats som du vill göra helt plan. Hur stor del ska du gräva ut? En god regel, är att gräva lika mycket som du har tänkt dig att muren ska bli hög. Alltså, ska muren bli två meter, bör du gräva två meter bakom muren. En annan sk är också att cirka 10 procent av muren ska ligga under markytan. Du behöver också en ränna kring muren, som är cirka 30 centimeter djup och 50 centimeter bred.

Lägga fiberduk

När du kommit så långt att du har grävt ut, både den yta som du vill ha plan, plus plats för muren, bör du täcka ytan med en fiberduk, som du kan köpa på vilken bygghandel som helst. Berätta vad du ska ha den till, så hjälper personalen dig att få tag i rätt slags fiberduk. Köpt en tillräckligt stor duk som går utanför ytan som du har grävt.

Dags får bergkross

När du lagt fiberduken fyller du platsen med bergkross. Med hjälp av en markvibrator packar du materialet så att den fördelar sig och blir stadig. Efter det bör du jämna till ytan med en fraktion innan du kommer till nästa steg.

Lägg stenmjöl och packa ytan

Sedan lägger du på ett lager med stenmjöl ovanpå bergkrossen. Packa med markvibratorn och jämna till platsen. Här kan du behöva använda dig av ett vattenpass för att se att den ligger helt horisontellt.

Börja bygga muren

När det är gjort placerar du de första raden med stenar där du vill ha muren. Du placerar dem alltså i den ränna som du har grävt för muren. Du lägger bergkross i rännan, sedan fyller du på med makadam bakom stenen som ska bli 15 procent bred av murens höjd, men minst 15 centimeter bred, oavsett murens höjd. Glöm inte att fylla i med bergkross i hålen om du har en stödmur med hålrum.

Sedan placerar du andra raden med stenar i ett förband och utefter murens konstruktion. Fäst med lim, andra med låspluggar, klack eller glasfiberstavar. Vill du kan du även använda ett geonät som ger extra stabilitet.

Så avslutar du muren

Sedan fortsätter du bygga med fler rader som bildar själva muren, fyll på med makadam och stenmjöl och packa med en markvibrator. Försiktigt så inte murstenarna flyttar på sig. Du bör också ha minst 60 centimeter från muren när du packar med vibratorn. Ska muren ha en vinkel, behöver du kanske kapa en del av stenarna med en vinkelslip. Placera den mindre fina stenen inåt och sedan fäster du stenarna i vinkel med lim.

Fortsätt placera murstenarna på varandra. När muren har fått den höjd som du önskar, avslutar du muren med en toppsten. Området bakom muren fyller du på med jord. Du kan även lägga en fiberduk som skyddar baksidan av murens baksida mot jorden som du packar marken med. Sedan är du färdig. Efter det kan du så det du vill ha bakom muren. Ligger den mot söderläge, kan man med fördel plantera vackra rosor som får klättra längs muren, eller murgröna. Plantera inte humle, den växer med aggressiva rötter och kan sprida sig i gräsmattor och annan växtlighet. En humle passar bra i en kruka, eller på en balkong, där den kan växa i begränsad omfattning.

Du behöver bygglov för en mur

Minns också att även murar omfattas av bygglov, eftersom du relativt förändrar tomten du bor på. Är du osäker kan du rådfråga ett företag i Botkyrka som arbetar med bygglov och kan hjälpa dig med bygglov och som vet vad som gäller när det kommer till att förändra din tomt. Läs mer här om bygglov i Botkyrka.

Fördelen med en thermopool

12 mar 2018

Funderar du på skaffa en pool, eller en badtunna? Då kan vi rekommendera att skaffa en thermopool. Enkelt uttryckt kan man beskriva en thermopool som en pool som har en bättre isolering än andra pooler. En thermopool har ett frigolitblock som isolerar poolen vilket gör att poolen kan behålla värmen bättre än andra pooler. Du kan spara på uppvärmningskostnaderna med en thermopool. I princip fungerar en thermopool, ungefär som en termos; den är bättre isolerad än andra pooler.

Hur vill du ha din pool? Vill du ha en markgrävd pool (nergrävd i marken), eller ovan jord? En sådan är som en badbalja, men större och som i så fall upptar en ganska stor plats. En rekommendation är att skaffa en thermopool när du ändå ska ha en pool. En thermopool är bättre isolerad än andra pooler och med en sådan slipper du de höga uppvärmningskostnaderna. En thermopool fungerar ungefär som en termos; den är bättre isolerad och behåller värmen inne. Värmen läcker inte ut i marken, utan hålls inne i poolen.

Var ska poolen vara?

Har du funderat på var du ska placera poolen? En sak som man kan fundera på är att utnyttja solens placering på din tomt och bygga poolen utifrån det. Placera inte poolen för nära träd, eller annan växtlighet. Träden skuggar solen och ska man bada, kanske man vill ha solsken på själva badstället. Dessutom kan du dra nytta av solens uppvärmningseffekt. När du sedan efter en solig dag, drar för taket på poolen, kan du behålla värmen inuti poolen.

Poolen under höst och vinter

Men vad gör du med poolen höst- och vintertid? Det bästa är ju att tömma den när det är dags för det. När hela poolen är riktigt torr kan du alltid dammsuga den, sedan kan du rengöra golv och väggar. När den är riktigt ren, bör du täcka den med en vintertäckning, vilket är det samma som ett vävt vinteröverdrag som visserligen släpper igenom vatten med håller borta all slags skräp. Annars kan du välja vinterplåtar, som monteras med en liten lutning som håller borta vatten och snö.

En badtunna

Vill du hellre montera en badtunna kand välja en med ordentlig uppvärmning. En badtunna bör vara så pass stor att 4-6 personer kan rymmas i den. Du kan välja material på badtunnan med allt från uppblåsbara badtunnor, i plast, glasfiber (dyr) och med träpanel utanpå.

Hyra maskiner till markarbetet

8 mar 2018

Ska ni göra om tomten hemma? Det är inte bara huset, numera, som ska se tipptopp ut. Ska man ha ett vackert hem, är det snart lika viktigt hur man gör med den egna tomten. Vi vill ju utnyttja tomten så mycket det bara går utomhus när det är sommar och sol. Det byggs altaner som aldrig förr. Vi vill kunna sitta ute och grilla, bjuda över gäster som kan njuta utomhus. Vi har garden parties och mycket mer som vi vill göra utomhus. Den riktigt ambitiösa snickrar odlingslådor, där man kan så allehanda grönsaker. Det är ju så inne, trots att det inte är alla som har gröna fingrar.

Ska ni gräva själva?

Ibland är det inte bara en snygg trädgård som vi är ute efter, ibland måste man dränera huset också, med jämna mellanrum. När man väl har grävt runt huset, behöver man lägga dräneringsrör, som leder bort vatten från huset, så att inte huset drabbas av fuktskador. Hur många källare har inte det? Särskilt om man har ett suterränghus, är det som byggt för att man ska drabbas av fukt i nedervåningen och källaren.

Dränera och gräva själv?

Vet man något om hur man gräver, kan man faktiskt åtgärda både trädgårdsarbetet och dräneringen själv. Tyvärr (?) är det ju sällan som man äger en egen grävskopa. Då är det bäst att istället hyra en, än att göra stora köp av så stora maskiner. Om det nu inte är så att man vet att man kommer att behöva en så stor maskin flera gånger för att gräva med. Bönder och lantbrukare har egna grävskopor eftersom de återkommande behöver sådana, bor man i storstad är det sällan man vet ens vart man skulle parkera en sådan.

Hitta rätt firma som hyr ut maskinerna

Hur hittar man en firma som hyr ut stora maskiner? Det första man kan göra är att googla till exempel maskinuthyrning Stockholm, om man nu råkar bo i Stockholm. Annars skriver man maskinuthyrning, och så namnet på den egna orten. Då presenterar googles sökmaskin upp alla hemsidor som uppfyller de kriterierna. Sedan är det bara att ta kontakt med de hyrfirmor som kommer upp under ens sökfält. 

1. Be om offerter. 

2. Jämför priserna. 

3. Ta referenser. 

4. Kolla försäkringar, om nu något skulle hända.

5. Fråga om de kör ut maskinerna

Sedan är det bara att sätta igång. Tycker du det är krångligt? Då kan man alltid anlita någon professionell hantverkare som gör jobbet åt det, men räkna med att det blir dubbelt så dyrt.

Ska du göra om din tomt?

26 feb 2018

Funderar du på att göra om din tomt – antingen där du bor eller på din sommarstuga? Har man större barn kan de ha mycket roligt med en asfalterad yta på tomten. Man kan anlägga sin egen tennisbana, plan för basketboll, eller en egen bana där barnen kan åka skateboard, eller varför inte inlines? Som förälder kan man göra en hel del för att barnen ska intressera sig för någon sport. Är man som förälder intresserad av sporter utomhus brukar barnen blir entusiastiska över det också.

Underlaget lika viktig som själva asfalteringen

Ska man asfaltera en del av tomten, gäller det att du vet hur du gör. Underlaget för asfalteringen är minst lika viktig som själva asfalteringen. Den behöver vara plan, om det nu behöver påpekas. Först lägger man en jordduk som man fyller med smågrus, ovanpå det mindre grus och sedan sand. Sedan kommer asfalteringen ovanpå det. Asfalteringen är het och man behöver ha rätta maskiner för att åstadkomma den hettan och den tillplattning som krävs för ett bra arbete. Här avråder vi från att ge sig på asfaltering om man inte har gjort det förut. Annars är det bäst att anlita en professionell asfaltbyggare. För dem kan man tala om vilken förändring man vill och hur man önskar att asfalten ska se ut. 

Varför inte bygga mer än en bilinfart?

Vill man kan man bygga ramper för barn som gillar åka inlines, eller skateboard. Eller varför inte en riktig tennisbana, eller basketplan? Tänk er en blivande Björn Borg som kan öva på forehand mot en vägg. Våra barn behöver komma ut oftare och röra på sig. Datorerna i barnens vardag har gjort dem stillasittande alldeles för mycket. Då kan en liten asfaltbit på tomten motverka det. Det kostar inte så mycket att utöka delen av din tomt till asfaltering, när du väl ber ett bygggföretag att asfaltera infarten på din tomt.

Anlita en professionell asfaltläggare

Vill du kan du till och med göra underlaget själv. Det är inte så svårt. Det finns en hel del informaiton om det som du kan hitta på nätet. Underlaget är minst lika viktig som själva asflateringen. Här är det ytan som är viktigast och att varje lager stampas till ordentligt så att inte området flyttar på sig eller sjunker och gör asfalten värdelös. Tycker du att det är svårt kan du be asfalteringsfirman om hjälp med att bygga själva underlaget åt dig. De gör det säkert gärna.

← Äldre inlägg